De organisatie

Het ZID theater (stichting ZID) is aangemerkt als ANBI

 

Doelstelling

Stichting ZID Theater verbindt kunst, cultuur en samenleving.

 

Bestuurssamenstelling

Wasilis Pshatas – voorzitter
Alice Leek – penningmeester
Wendy Ripassa – secretaris

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.
Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

 

Documenten

Jaarverslag 2018

Balans en exploitatie 2018

Beleids en activiteitenplan 2018-2020

Statuten van ZID Theater

 

 

 

English